Dato: Onsdag 26.04.2023

Tidspunkt: 14:00

Sted: Farstrupvej 86,

5471 Søndersø


Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer & referent

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år v. formanden og direktøren.

3: Fremlæggelse af regnskab for Child Care Denmark v. formanden

4: Fremlæggelse af regnskab for Uganda Child Care v. direktøren

5: Fastsættelse af kontingent for 2023

6: Behandling af indkomne forslag

7: Valg af bestyrelsesmedlemmer


På valg er: Formand Gerner Frederiksen

Sekretær Joan Sørensen


8: Eventuelt


Ønsker man at deltage er tilmelding nødvendig senest 4 dage før generalforsamlingen:

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal ligeledes være indsendt senest 4 dage før

generalforsamlingen.

Benyt E-mail:

Child Care Denmark: admin@childcaredenmark.dk

eller til formanden gerner@childcaredenmark.dk


På foreningens vegne

Gerner Frederiksen

Formand