Sponsorship fee - Anitah Kiconco

$ 43,01 / month
Item number: Sponsorship fee - 488 Anitah Kiconco

Køn: Pige

Klassetrin: S1

Skole: Kabuwoko High School

Fødselsdato: 03/03/2007

Anitah Kiconco, en 17-årig pige, afsluttede sine grundskoleeksamener i december 2023. Sammen med sin kusine, Clara, led hun tabet af deres bedstefar, der var deres sidste familiemedlem og værge, for et par måneder siden. Inden hans bortgang kæmpede de for at skaffe mad på bordet i et meget fattigt område, cirka to timers kørsel fra Masaka. Efter hans død blev kusinerne, som er vokset op sammen, akut anbragt hos ChildCare, da mulighederne for at forsørge sig selv i deres område ofte involverer risikofyldt og hårdt arbejde, og det forhindrer dem i at gå i skole.

Efter en kort periode på vores børnehjem startede de for kort tid siden på O-level i high school sammen med andre børn fra Emmanuel. I ferierne bor de på Emmanuel børnehjemmene, hvor de nyder trygge omgivelser, omsorg og stabilitet. Anitah og Clara mistede deres forældre i en ung alder og har ingen andre familiemedlemmer til at tage sig af dem. Anitah har en drøm om at blive lærer. 

Hendes primære behov er skolepenge, mad, sko og sengetøj.


1
+
Choose