Aftalevilkår for fadderskab i Child Care Denmark

Ved indgåelse af et fadderskab (abonnement) i Child Care er følgende gældende


Fortrydelsesret

Du har 14 fortrydelse ved indgåelse af dit fadderskabs abonnement


Hvad får barnet for fadderskabet?

1. Barnet får skolepenge betalt hver termin.

2. Barnet får mad i skolen hver dag.

3. Barnet modtager skolematerialer såsom kladdehæfter, blyanter, kuglepenne samt sæbe, tandbørster og tandpasta 3 gange årligt (omkring opstart af hvert skoletermin i Uganda).

4. Barnet bliver tilset af UCC's socialarbejder, som kan give barnet råd og vejledning samt lave en studie- og fremtidsplan.


Hvad får fadderen?

1. Du får et personligt googledrev-link, hvor du kan følge med i barnets liv og fremskridt samt dine indbetalinger.

2. Tre gange årligt modtager du et brev fra barnet og en karakterbog.

3. En gang årligt modtager du en opdatering og nye profilbilleder af barnet.

4. Ved bestilling af gaver m.m. i webshoppen modtager billeder i dit login af barnet med din gave.


Der tages forbehold for omstændigheder i Uganda såsom eksterne partneres forhold, eksterne leverandører, sygdom, ferier m.m.


Kontakt til fadderbarnet

Al kontakt til fadderbarnet skal gå via organisationen. Det er ikke tilladt for barnet at kontakte fadderen via sociale medier, telefon el mail. Ligeledes er det heller ikke tilladt fadderen at kontakte barnet uden om organisationen. Denne regel har vi lavet for at beskytte begge parter mod misbrug af forskellig art.


Ændringer af aftalen

Aftalen gælder til barnet er færdig med sit skoleforløb.

Der er op til 4 skoleforløb. Ved hver afslutning og begyndelse af skoleforløb vil vi skrive til dig hvor vi oplyser om forhold/muligheder for fadderbarnet. Herefter vil du blive tilbudt et nyt fadderskabs abonnement med nye priser og vilkår. Dette skyldes at der kan være stor forskel på priserne for de forskellige skoler og uddannelser som barnet kan vælge efter endt grundforløb i skolen. Der er også stor forskel på elevernes drømme, evner og muligheder, så der bliver altid foretaget en individuel vurdering når barnet stopper et skoleforløb. 

Hvis du som fadder ikke ønsker at bidraget stiger (som det oftest gør i forbindelse med et eleven rykker op i skoleforløb) er der også mulighed for at man kan få tilbudt et andet fadderbarn, som skal igang med det grundlæggende skoleforløb.

De typiske skoleløb er som følger:

1. Nusery og primary school

2. Secondary school O-level

3. Secondary School A-level

4. Uddannelse (teknisk skole el. universitet)


Hvis barnet stopper i programmet

Skulle det ske at barnet stopper på skole el. i fadderskabs programmet vil du modtage en mail fra Child Care hvor du bliver tilbudt et andet barn til fadderskab. 

Fradrag for gaver til foreningen

Alle gaver til foreningen er fradragsberettigede. (Dog ikke kontingent på 150 kr. om året)

For at få fradrag skal man oplyse fl.g til foreningen: navn, cpr nummer, adresse, telefonnr og e-mail.

Fradrag gælder både dit månedlige bidrag samt “køb i webshoppen” Et “køb” i webshoppen er ikke en varer Du køber, men en donation til foreningen som så sørger for at din gave bliver givet til barnet. Dette gælder også tandlægebesøg, breve el. andre donationer via webshoppen.

Prisændringer

Skulle der ske væsentlige prisændringer. (dette kan være prisstigninger på varer i Uganda eller skolepenge på eksterne partnere) så vil man modtage en e-mail vedr. dette sammen med en forklaring. Herefter har man mulighed til at tage stilling til prisændringen.

Behandling af personoplysninger

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler og hvordan vi behandler de indsamlede oplysninger i vores persondatapolitik.


Din opsigelse

1. Der er 3 måneders opsigelse på et fadderskabs abonnementet

2. Opsigelse skal ske skriftligt til Child Care enten på brev eller e-mail


Vores opsigelse

Et fadderskab kan opsiges hvis vedkommende skader foreningens omdømme eller formål eller ikke overholder sine forpligtelser.


Medlemskab af foreningen

Når du indgår et fadderskabs aftale med Child Care så bliver du samtidig  medlem af foreningen og har stemmeret ved den årlige generalforsamling. Ønskes der ikke medlemskab bedes man skriftligt meddele dette til foreningen.

E-mail adresse

Informationer om fadderbarnet og meddelelser fra os sendes til den e-mailadresse, som Du oplyste i forbindelse med dit oprettelse af fadderskabet. Hvis du ændrer din e-mailadresse bedes du oplyse os om dette.


Betaling og restancer

Betaling kan foregå med betalingskort eller med en kontooverførsel.

Har du tilmeldt dig via hjemmesiden og tilføjet dit betalingskort som et abonnement vil der blive trykket aftalte beløb månedsvis.

Udløber dit betalingskort vil du modtage besked på e-mail om at indtaste oplysninger på dit nye kort.


Ved kontooverførsel:

Overførslen skal man selv oprette i din netbank. Ved overførelsen skal man skrive sit ID nr og barns KBD nr. på ved “besked til modtageren”. Dette er nødvendigt for at vi kan finde dine indbetalinger og kontere beløbet rigtigt.


Stopper man indbetalingerne til sit abonnement uden varsel vil man modtage en rykker for indbetaling. Der kan tillægges et rykkergebyr på 100 kr. pr. gang.

Reagerer man ikke på henvendelsen, slettes fadderskabet og vi som forening indrive din gæld. Der kan selvfølgelig være omstændigheder der gør at man ikke kan betale, men dette vil blive vurderet individuelt.