INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING CHILD CARE DENMARK

Dato: Lørdag 16.05.2020

Tidspunkt: 10:00

Sted: Forsøges afholdt på adressen:


Farstrupvej 86, Farstrup

5471 Søndersø

FYN

Dagsorden:

1: Valg af ordstyrer & referent

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år:

v. Formanden

v. Direktøren

3: Fremlæggelse af regnskab v. direktøren

4: Fastsættelse af kontingent for 2021

5: Behandling af indkomne forslag

6: Valg af bestyrelsesmedlemmer

7: EventueltForslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være indsendt senest 4 dage før generalforsamlingen på E-mail til:

Child Care Denmark: admin@childcaredenmark.dk 

Eller til formanden gerner@childcaredenmark.dk


I forb.m. Covid-19 epidemien, er vi underlagt en række restriktioner omkring forsamlinger.

Det er derfor nødvendigt med tilmelding til Generalforsamlingen senest 4 dage før afholdelsen, også på ovennævnte mails.På foreningens vegne

Gerner Frederiksen

Formand